Rozwijaj swoje systemy wbudowane
z Embevity

Projektujemy urządzenia elektroniczne i piszemy oprogramowanie dla systemów wbudowanych.
Podchodzimy indywidualnie do każdego problemu i wymagania klienta.
Rozwiń swój produkt korzystając z naszego komercyjnego i naukowego doświadczenia.

Rozwijaj swoje systemy wbudowane
z Embevity

Projektujemy urządzenia elektroniczne i piszemy oprogramowanie dla systemów wbudowanych.
Podchodzimy indywidualnie do każdego problemu i wymagania klienta.
Rozwiń swój produkt korzystając z naszego komercyjnego i naukowego doświadczenia.
REALIZACJE

Przykłady projektów

NASZE USŁUGI

Zakres umiejętności

Zapraszamy do kontaktu i przesłania wymagań projektowych.

Zaangażuj najlepszy zespół projektowy

Potrzebujesz rozwinąć swój produkt w celu osiągnięcia pozytywnych efektów w sprzedaży i rozwinąć swój biznes? Chcesz wdrożyć nowe technologie, być innowacyjny i skuteczny?

Wybierz nasz zespół jako grupę doświadczonych osób w dziedzinie systemów wbudowanych o otwartych umysłach, aby osiągnąć swoje cele biznesowe.
Przewagi konkurencyjne

Dlaczego my?

Cenimy otwartość, wytrwałość i budujemy silne relacje osobiste i biznesowe.

Skupiamy się na Twoich celach, obawach i perspektywie Twoich klientów.

Nasi główni inżynierowie mają ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju komercyjnym, niektórzy posiadają stopień doktora.

Jesteśmy otwarci na umowy, które definiują koszt i termin dostarczenia konkretnych rezultatów.

Natychmiastowy dostęp do doświadczonych inżynierów w dziedzinie projektowania systemów wbudowanych.

Obniżenie kosztów utrzymania zespołu projektowego.

Możliwość skoncentrowania się na swoich kompetencjach i celach biznesowych.

Długoterminowe wsparcie Embevity i ciągłe możliwości badawczo-rozwojowe.

Czego możesz oczekiwać?

Korzyści ze współpracy z Embevity

Etapy procesu rozwoju produktu:

Specyfikacja

Prace badawcze

Projektowanie

Prototypowanie

Rozwój

Testowanie

Produkcja

Embevity połączyło proces zarządzania projektami metodą Waterfall z metodą Agile z wykorzystaniem narzędzi metodyki Agile.

Nadzorujemy prace projektowe z wykorzystaniem narzędzi Jira, Confluence i Git, co pozwala zachować wysoką jakość procesu rozwoju produktu.
1

Podejście typu Waterfall pozwala skupić się nam na dostarczeniu konkretnych rezultatów w konkretnym czasie.

2

Użycie metodyk zwinnych (Agile) pozwala stale nadzorować prace rozwojowe i daje elastyczność wymaganą w świecie szybko zmieniających się technologii i potrzeb.

Embevity połączyło dwa powyższe podejścia na płaszczyźnie technicznej i biznesowej.

Zacznijmy od analizy potrzeb Twojej firmy i Twoich klientów.

Wyślij zapytanie
Stosujemy rozwiązania następujących liderów technologicznych: