Programista FPGA

Podstawowe wymagania

 • wykształcenie w dziedzinie informatyki, elektroniki, automatyki lub dziedzinach pokrewnych
 • dobra znajomość języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog)
 • dobra znajomość architektury układów FPGA (Xilinx, Intel i/lub Lattice) poparta praktycznym doświadczeniem
 • praktyczna znajomość etapów projektowania FPGA: synteza, implementacja, ograniczenia czasowe, analiza statyczna, weryfikacja
 • znajomość narzędzi Vivado/Vitis i/lub Quartus oraz środowisk symulacji (Vivado XSIM, ModelSim)
 • znajomość języków skryptowych (Python, TCL)
 • znajomość narzędzi do kontroli wersji (Git)
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentację

Mile widziane

 • znajomość architektury układów SoC (Zynq 7000, Zynq UltraScale+)
 • znajomość protokołów AXI4, Avalon-MM, Wishbone lub podobnych
 • znajomość szybkich interfejsów komunikacyjnych
 • znajomość algorytmów DSP oraz umiejętność ich implementacji w układach FPGA
 • znajomość języków opisu sprzętu wysokiego poziomu, np. HLS C++, Chisel, SpinalHDL
 • doświadczenie w tworzeniu złożonych architektur w formie diagramów blokowych, praca z bibliotekami IP, tworzenie własnych bibliotek IP
 • umiejętność czytania schematów ideowych

Aplikuj teraz!
Napisz do nas: career@embevity.com